16 dec. 2011

Proverbe Latine/Latin Proverbs (5)

Celsae graviore casu decidunt turres. = Turnurile înalte se prăbușesc într-o cădere mai grea. (Horatius)

Quem poenitet peccasse paene este innocens. = Cine se căiește că a greșit este aproape nevinovat.

Qui gladio ferit gladio perit! = Cine scoate sabia de sabie va pieri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu