24 nov. 2013

Excerpts from my Bible... (2)

„Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte.”
Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre, şi voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. (1 Corinteni 3:20-23)
 
În ce priveşte lucrurile jertfite idolilor, ştim că toţi avem cunoştinţă. Dar cunoştinţa îngâmfă pe când dragostea zideşte. 
Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. 
Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. (1 Corinteni 8:1-3)

*Biblia - traducerea Cornilescu
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu